Legionella

Sinds er in 1999 op een bloemententoonstelling een forse besmetting is geweest met een meervoudig dodelijke afloop zijn er vele maatregelen afgekondigd en evenzoveel weer ingetrokken. Algemeen wordt nu gesteld dat, behoudens installaties op locaties met een hoog risico zoals ziekenhuizen, jachthavens etc. wanneer de drinkwaterinstallatie geheel conform de voorschriften is geïnstalleerd en wordt onderhouden er nagenoeg geen besmettingsgevaar met Legionella aanwezig is. Jammer is dat de achtergrondgedachte achter deze stelling is dat elke vorm van controle veel geld kost. De stelling is in hoofdzaak gebaseerd op de ideologie van foutloos aanlegde installaties en regelmatig preventief en correctief onderhoud.

Wilt u meer weten over Legionella? Dan kunt u altijd met ons bellen op telefoonnummer 033 - 27 71 290.