Ventilatie

Een goede mechanische ventilatie zuigt in verschillende ruimtes af, zoals een badkamer, toilet en keuken. Daarnaast moet de afgezogen lucht ook als verse buitenlucht via roosters en/of ramen de woning binnen kunnen komen. Met name dit laatste wordt nog wel vergeten met als gevolg dat de gehele installatie niet of onvoldoende werkt. De gevolgen van een onvoldoende werkende ventilatie zijn o.a. een te hoge vochtigheidsgraad, CO2 vorming en derhalve een ongezond leefklimaat. In tegenstelling van wat men zou verwachten geeft onvoldoende ventilatie tevens een hoger energieverbruik als gevolg van het natuurkundige gegeven dat droge lucht meer warmte kan bevatten dan vochtige lucht.

Bij juist gebruik van de mechanische ventilatie zijn de directe energiekosten van de ventilator ca. € 60,– per jaar. Een moderne stille gelijkstroomventilator gebruikt echter maar ca. € 12,– per jaar aan elektriciteit, een besparing van 80%!

Wilt u meer weten over onze installatie diensten? Dan kunt u altijd met ons bellen op telefoonnummer 033 - 27 71 290.