Groene energie

Iedereen weet dat de energie, opgeslagen in fossiele brandstoffen binnen afzienbare tijd op zal raken en dat door de marktwerking de energieprijzen als gevolg hiervan (zullen) stijgen. Daarnaast is het terugdringen van CO2-uitstoot gewenst.

Er zijn in de afgelopen jaren vele meer- of minder innovatieve oplossingen bedacht voor deze problematiek. Een aantal hiervan wordt al veelvuldig en langere tijd gebruikt, denk aan waterkracht, zeker in landen met bergen, en windmolens. Voor particulieren en kleinschalige gebouwen bieden deze bewezen systemen echter geen oplossing. Toch zijn er ook voor deze situaties inmiddels een aantal alternatieven mogelijk die in elk geval een aanzienlijke
besparing kunnen geven op de bij de energiebedrijven afgenomen energie
in de vorm van gas en elektra.

Wilt u meer weten over de voordelen van groene energie? Dan kunt u altijd met ons bellen op telefoonnummer 033 - 27 71 290.